Projekty

1 Stycznia 2023 do 31 Grudnia 2023

Ośrodek KARTA realizuje zadanie „Opracowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki Michała Sokolnickiego «Dziennik ankarski. Wybór z lat 1939–1945»”. Wybór z dziennika ambasadora Michała Sokolnickiego ukaże się w listopadzie 2023 w serii „Świadectwa”.

1 Stycznia 2023 do 31 Grudnia 2023

Ośrodek KARTA realizuje zadanie „Przygotowanie, druk, kolportaż i promocja publikacji z tekstami Ksawerego Pruszyńskiego «Autobiografia odczytana»”. Wybór tekstów z całej spuścizny reportażysty, pisarza i dyplomaty ukaże się we wrześniu 2023 w serii „Świadectwa”.

W ramach akcji prowadzonej przez Ośrodek KARTA do szkół licealnych w całej Polsce została rozesłana publikacja „13 grudnia. Świadectwa stanu wojennego”. Jest to antologia najważniejszych świadectw z okresu stanu wojennego zebranych przez  środowisko KARTY podczas jego 40-letniej działalności. Zawarte tam teksty (fragmenty dzienników i wspomnień) ułożone zostały w chronologiczną całość, która staje się próbą interpretacji ówczesnej rzeczywistości, pozwala także dotknąć jej najbardziej dramatycznych wymiarów.

Od 1 września będziemy realizować zadanie "Wokół «Gawędy» - popularyzacja wiedzy o historii i znaczeniu wychowawczym harcerskiego zespołu artystycznego w latach 1952-2017", na które dostaliśmy dofinansowanie w ramach programu "Patriotyzm Jutra" organizowanego przez Muzeum Historii Polski.

W 2022 roku Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA ukończyło zadanie opracowania, udostępnienia oraz zabezpieczenia kolekcji Dariusza Baliszewskiego (1946-2020)- historyka dziejów najnowszych, dziennikarza, publicysty, współtwórcy i prowadzącego programy telewizyjne “Świadkowie”, „Na marginesie historii, „Powtórka z historii”, “Rewizja Nadzwyczajna” w latach 80. i 90. XX wieku, dotyczące głównie II wojny światowej i historii najnowszej.

15 Maja 2022 do 15 Grudnia 2022

Ośrodek KARTA rozpoczął realizację projektu, który zakłada opracowanie koncepcji przesłania Domu Wschodniego, umieszczenie jej w internecie i rozesłanie online do polskich placówek dyplomatycznych. Do 15 grudnia 2022 międzynarodowy zespół przygotuje w pięciu językach (polskim, angielskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim) dokument „Przesłanie Domu Wschodniego”.

Witryna - banner

W 2022 roku archiwum Fundacji Ośrodka KARTA zrealizowała projekt pt. “Opracowanie, ochrona, digitalizacja, upowszechnianie archiwaliów Stowarzyszenia “Archiwum Solidarności””. W ramach zadania zdigitalizowano unikatowe materiały Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” - dokumenty, nagrania audio i video. Szczególnie te ostatnie materiały, ze względu na swój nietrwały nośnik, okazały się cenne i wartościowe, gdyż przedstawiają ważne wydarzenia z historii Polski lat 80. i początku lat 90.

1 Marca 2022 do 28 Lutego 2023

Ośrodek KARTA realizuje projekt „Polska energia. Od źródeł do nowoczesności 1852–2022”. W ramach projektu powstaje publikacja edukacyjna przybliżająca życie i dokonania twórcy lampy naftowej: „Płomień Łukasiewicza. Rzecz o Ignacym Łukasiewiczu 1822–1882” oraz album tekstowo-zdjęciowy poświęcony historii nafty, gazu i prądu na ziemiach polskich „Polska energia. Od źródeł do nowoczesności 1852–2022”.

Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA