Część kolekcji Dariusza Baliszewskiego dostępna online!

wtorek, 13 Lutego 2024

20 tys. stron dokumentacji dotyczącej programu telewizyjnego „Rewizja Nadzwyczajna” z kolekcji Dariusza Baliszewskiego dostępna  w bazie https://zbioryspoleczne.pl/serie/PL_1001_FOK_399_2

Kolekcja zawiera tysiące dokumentów z obszaru licznych podejmowanych przez red. Baliszewskiego tematów. Wśród zdigitalizowanych materiałów znajdują się m. in. listy wielu widzów z prośbami o odnalezienie bliskich, konspekty scenariuszy odcinków, notatki.

,,Cyfrowe Archiwum KARTY – digitalizacja i upowszechnienie archiwaliów z Kolekcji Dariusza Baliszewskiego.” Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Okres trwania projektu: 01.03.2023 – 31.12.2023

Zbieramy na dalszą digitalizację. Wesprzyj naszą zbiórkę

Informacje grantowe 

,,Cyfrowe Archiwum KARTY – digitalizacja i upowszechnienie archiwaliów z Kolekcji Dariusza Baliszewskiego”