BIP

<<  1   2  > >>

Fundacja Ośrodka KARTA to organizacja pożytku publicznego
KRS 0000119146

Fundacja Ośrodka KARTA deklaruje, że przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto Stołeczne Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisó zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną  od dyskryminacji, w szczególności ze względu na cechy takie jak płeć, rasa (rodzaj skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.

Nasza misja

Ocalamy od zapomnienia świadectwa życia społecznego Polski i jej bliskiego sąsiedztwa w XX wieku, w tym polskiej emigracji. Odkrywamy, zapisujemy i upowszechniamy historyczną pamięć: dzienniki, wspomnienia, dokumenty, zdjęcia, listy, by spoglądać w przeszłość poprzez doświadczenia pojedynczych osób. Jesteśmy niezależni i apolityczni. Działamy oficjalnie od 1990 roku (w „podziemiu” od 1982 r.).

Nasze wartości

Proponujemy sposób pracy z historią, który pozbawia ją siły niszczącej. Pracujemy w przekonaniu, że świadomość historyczna ma kluczowe znaczenie dla tożsamości ludzi i społeczeństw. 

Jak działamy? 

Misję realizujemy przez działalność archiwistyczną, wydawniczą oraz integrację środowiska archiwistyki społecznej w Polsce. 

1. Docieramy do świadków historii. Zapisujemy relacje. Pozyskujemy archiwa od osób prywatnych i instytucji. Profesjonalnie archiwizujemy źródła. Udostępniamy świadectwa historii – dokumenty, dzienniki wspomnienia, zdjęcia, w internecie oraz w bezpłatnej czytelni przy ul. Narbutta 29 w Warszawie.  

                                

2. Wydajemy kwartalnik historyczny „Karta” (od 1982r) oraz książki będące edycją naszych źródeł.  

                                               


3. Jesteśmy rzecznikiem środowiska polskich archiwów społecznych. Dostarczamy archiwistom darmowe narzędzia, wiedzę, promujemy oddolnych ruch niezależnej archiwistyki. Zabiegamy o wsparcie całej dziedziny. Organizujemy także konkursy dla młodzieży w obszarze archiwistyki społecznej. 
                           

Efekty naszej działalności 

a) KARTA zbudowała największe w Polsce archiwum społeczne. Ocaliliśmy od zapomnienia:

 • 1 800 metrów bieżących dokumentów,
 • 280 000 zdjęć,
 • 5 000 nagrań - relacji świadków historii.    
b) Prowadzimy jedną z 20 największych w Polsce Bibliotek Cyfrowych
 • zawierającą 46 000 publikacji - 300 000 stron,
   
 • z której rocznie korzysta 18 000 czytelników.    
c) Nasze zbiory:
 • Archiwum Wschodnie (1901-1956), 
 • Archiwum Opozycji (1956-1990), 
 • Kolekcja „Solidarność” – narodziny ruchu - wpisane przez Międzynarodowy Komitet Doradczy UNESCO w ramach programu „Pamięć Świata” na międzynarodową listę najważniejszych światowych zbiorów archiwalnych, 
 • Archiwum Fotografii – niemal 300 000 zdjęć z lat 1890-1990, 
 • Indeks Represjonowanych - baza danych 1 500 000 biogramów i dokumentacji osób represjonowanych w ZSRR (przekazany 8 maja 2013 do IPN).       

d) Zintegrowaliśmy ruch archiwów społecznych w Polsce w ramach projektów Archiwa społeczne w Polsce oraz
    Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Skupiamy 450 podmiotów, zajmujących się oddolną dokumentacją.

e) Zainicjowaliśmy powstanie Domu Spotkań z Historią – kultowe miejsce pasjonatów historii w Warszawie.

f) Przeprowadziliśmy liczne projekty dokumentacyjno-badawcze, we współpracy z czołowymi historykami
   w Polsce i
 na świecie. 

g) Przeprowadziliśmy 18 edycji konkursu Historia Bliska, dzięki czemu ponad 14 000 uczniów odkryło, zbadało i uratowało
    niemal 8 000 historii.
 
                                      Obrazki z KARTY - zajrzyj do nas i zobacz jak pracujemy! 

                                                                   Wyświetl większą mapę

Fundacja Ośrodka KARTA

ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
tel.: (+48 22) 848 07 12; 
848-07-28; 848-07-61

faks: (+48 22) 646 65 11
e-mail: ok@karta.org.pl

Dojazd
- metro (przystanek Pole Mokotowskie), autobusy (przystanek Wiśniowa) - 119, 167, 168, 195, tramwaj (przystanek Rakowiecka) 4, 10, 14, 18, 35 i (przystanek Pole Mokotowskie) 17, 33, 41 

NIP 526-030-59-57
KRS 0000119146

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00–17.00
Godziny otwarcia czytelni (archiwów): poniedziałek – środa, godz. 9.30–16.30


Rzeczniczka Fundacji Ośrodka KARTA
Alicja Wancerz-Gluza
a.gluza@karta.org.pl 
(+48 22) 844 10 55

 

Kontakty do poszczególnych działów:

Archiwum Dokumentowe:  tel.: (+48 22) 848 07 12, e-mail: archiwum@karta.org.pl
Archiwum Fotografii: tel.: (+48 22) 646 36 90, e-mail: foto@karta.org.pl
Archiwum Historii Mówionej: tel. (22) 848 07 12, e-mail: ahm@karta.org.pl 
Obserwatorium Archiwistyki Społecznej:  tel.: (+48 22) 844 10 55, e-mail:  as@karta.org.pl
Wydawnictwo Ośrodka KARTA:  tel. (+48 22) 848 07 12, e-mail: redakcja@karta.org.pl
Kolportaż i prenumerata wydawnictw: tel. (+48 22) 826 56 98, e-mail: kolportaz@karta.org.pl

 

Darowizn na rzecz Fundacji Ośrodka KARTA można dokonywać
elektronicznie za pośrednictwem systemu PAYU    

przelewem z Polski na konto:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.  90 2030 0045 1110 0000 0415 5420

przelewem z zagranicy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A
PL 90 2030 0045 1110 0000 0415 5420 (PLN) 
PL 39 2030 0045 3110 0000 0034 6670 (EUR) 
PL 18 2030 0045 3110 0000 0034 6660 (USD)
SWIFT CODE: GOPZPLPWXXX 

 

Dziękujemy za wszystkie wpłaty!

 

 

 

Rada Fundacji Ośrodka KARTA:

(Rada jest organem nadzoru i kontroli Fundacji)

1. prof. Barbara Engelking
2. prof. Andrzej Friszke
3. prof. Jerzy Kochanowski
4. prof. Marcin Kula
5. prof. Andrzej Paczkowski
6. dr Mirosław Panek
7. prof. Dariusz Stola – przewodniczący Rady

 

Zarząd Fundacji Ośrodka KARTA (FOK)
ok@karta.org.pl

Zbigniew Gluza
prezes
redaktor naczelny wydawnictwa
z.gluza@karta.org.pl
Artur Jóźwik
członek zarządu
dyrektor
a.jozwik@karta.org.pl
Agnieszka Gleb
członkini zarządu 
wicedyrektorka ds.
budżetu i finansów
a.gleb@karta.org.pl

Aleksandra Janiszewska 
członkini zarządu
wicedyrektorka ds. wydawniczych
a.janiszewska@karta.org.pll

Alicja Wancerz-Gluza 
członkini zarządu
koordynatorku programów edukacyjnych 
"Historia Bliska" a.gluza@karta.org.pl 

Joanna Łuba
członkini zarządu FOK 
wicedyrektorka ds. archiwów
j.luba@karta.org.pl
Biuro Ośrodka KARTA 
ok@karta.org.pl
Magdalena Kornacka
sekretariat
m.kornacka@karta.org.pl
Anna Salikow
główna księgowa
a.salikow@karta.org.pl

Dominika Markowska
księgowa
d.markowska@karta.org.pl
(urlop macierzyński)


 
Grażyna Kulig
księgowa
g.kulig@karta.org.pl
Michał Brzostowski
obsługa IT
administrator@karta.org.pl
 

 

Wydawnictwo Ośrodka KARTA
redakcja@karta.org.pl

Zbigniew Gluza
redaktor naczelny
z.gluza@karta.org.pl
Aleksandra Janiszewska
wicedyrektorka ds. wydawniczych
a.janiszewska@karta.org.pl
Hanna Antos 
sekretarz redakcji „Karty” 
h.antos@karta.org.pl

Dominik Czapigo 
redaktor
d.czapigo@karta.org.pl
Agnieszka Dębska 
redaktorka
a.debska@karta.org.pl
Agnieszka Knyt 
redaktorka
a.knyt@karta.org.pl

Maria Krawczyk 
redaktorka 
m.krawczyk@karta.org.pl
Agnieszka Kudełka 
dokumentalistka
a.kudelka@karta.org.pl
Anna Richter 
redaktorka 
a.richter@karta.org.pl

Marta Markowska 
redaktorka 
m.markowska@karta.org.pl
Piotr Suwiński 
Dział DTP 
p.suwinski@karta.org.pl

Paweł Banaszczyk
Dział Kolportażu
p.banaszczyk@karta.org.pl
kolportaż@karta.org.pl

 

Historia Bliska, Promocja i PR

Alicja Wancerz-Gluza 
Historia Bliska - konkurs
a.gluza@karta.org.pl 

Małgorzata Tworzewska-Laskowska 
promocja wydawnictw
m.tworzewska@karta.org.pl

             Agnieszka Bielska 
   koordynatorka ds.komunikacji i pr              a.bielska@karta.org.pl 


Archiwa Ośrodka KARTA

 

 

Joanna Łuba
wicedyrektorka ds. archiwów
j.luba@karta.org.pl


 

Archiwum Dokumentowe
archiwum@karta.org.pl

Joanna Michałowska
kierownik
j.michalowska@karta.org.pl
Monika Harchut (dawniej Lipka) 
archiwistka - opieka nad wolontariuszami,
udostępnianie zbiorów
m.harchut@karta.org.pl
Katarzyna Januszewska 
archiwistka
k.januszewska@karta.org.pl

Ewa Kołodziejska 
Biblioteka Cyfrowa OK 
e.kolodziejska@karta.org.pl
Filip Wróblewski 
archiwista 
f.wroblewski@karta.org.pl

Waldemar Michałowski 
archiwista
w.michalowski@karta.org.pl

 

Archiwum Fotografii
foto@karta.org.pl

Małgorzata Pankowska-Dowgiało 
kierownik
m.pankowska@karta.org.pl
Karolina Andrzejewska-Batko 
fotoedytorka, archiwistka k.andrzejewska@karta.org.pl
Agata Bujnowska
fotoedytorka, archiwistka
(zwolnienie lekarskie)

Ewa Kwiecińska
udostępnianie fotografii
e.kwiecinska@karta.org.pl 

Urszula Śmiarowska
archiwistka 
u.martynska@karta.org.pl

Dominika Mentelis-Przeździecka 
Archiwum Fotografii OK 
urlop macierzyński

Historia Mówiona


Dominik Czapigo 
d.czapigo@karta.org.pl

Obserwatorium Archiwistyki Społecznej:

 

Katarzyna Ziętal 
kierowniczka
k.zietal@karta.org.pl
Małgorzata Kudosz 
portal archiwa.org i Otwarty System Archiwizacji
m.kudosz@karta.org.pl

Ewa Kołodziejska 
portal archiwa.org i Otwarty System Archiwizacji
półroczny urlop
e.kolodziejska@karta.org.pl


Paweł Cylc 
administrator/programista 
Otwartego Systemu Archiwizacji 
p.cylc@karta.org.pl
Dawid Bonik
administrator/programista 
Otwartego Systemu Archiwizacji 
d.bonik@karta.org.pl

Wszystkie zdjęcia na tej stronie zostały wykonane na rzecz Fundacji Ośrodka KARTA (FOK) przez 
Michała Radwańskiego i Dominika Czapigo. 
Wykorzystanie  – poza użytkiem prywatnym osób sfotografowanych – za zgodą FOK i powołaniem się na Autora.

Stale współpracują

Łukasz Bertram, Danuta Błahut-Biegańska, Halina Cieszkowska, Anna Dzienkiewicz, Jakub Gałęziowski, Grzegorz Gąsior, Aleksander Gurjanow, Barbara Herchenreder, Hanna Jakubowska, Wojciech Jaskulski, Grzegorz Kaczorowski, Bartosz Kaliski, Krzysztof Korczak, Maciej Kowalczyk, Jarosław Pałka, Emilia Wileńska-Skwarzec.


Uwaga: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną zamieszczenie na stronach internetowych adresów elektronicznych nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Każda taka informacja traktowana będzie jako SPAM i zgłaszana zgodnie z zasadami określonymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Poniżej znajdą Państwo praktyczne informacje dotyczące korzystania z zasobów archiwalnych Ośrodka KARTA. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Dzięki ludziom takim jak Ty możemy zachować pamięć historyczną, niezbędną do budowania tożsamości osób i społeczeństw. Jesteśmy wdzięcznia za każdy gest!   

Wpisz kwotę darowizny: PLN

 

   

Jeśli nie masz internetowego konta bankowego, możesz wykonać przelew w banku lub na poczcie:

Nr konta do wpłaty:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 90 2030 0045 1110 0000 0415 5420
dla
zagranicy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A
PL 90 2030 0045 1110 0000 0415 5420 (PLN)
PL 39 2030 0045 3110 0000 0034 6670 (EUR)
PL 18 2030 0045 3110 0000 0034 6660 (USD)
SWIFT CODE: PPABPLPKXXX

tytuł wpłaty: darowizna dla Ośrodka KARTA
Pamiętaj, że darowiznę możesz odliczyć od podatku w rocznym rozliczeniu PIT.


Jak jeszcze możesz pomóc

Dołącz do Klubu KARTY
Możesz wspierać KARTĘ regularnie. Wpłacając co miesiąc wybraną kwotę staniesz się członkiem Klubu.
W podziękowaniu otrzymasz legitymację, książkę z odręczną dedykacją oraz zaproszenie na doroczne
spotkanie Klubu. Zapisz się do Klubu tutaj 
 

Kupując książki KARTY i kwartalnik „Karta”.
Księgarnia internetowa: http://ksiegarnia.karta.org.pl/
Księgarnia stacjonarna: ul. Narbutta 29 w Warszawie, czynna pon. - pt. 10.00 – 18.00


Zaokrąglij do góry” wpłatę za prenumeratę kwartalnika „Karta”
Zachęcamy do zamówienia rocznej prenumeraty – kwota wyższa od 44 zł, jako darowizna, przeznaczona będzie
na realizację misji Ośrodka KARTA. 

Przekaż 1% podatku
Fundacji Ośrodka KARTA – jako organizacji pożytku publicznego – można przekazać 1% podatku;
nr KRS: 0000119146
 

Uwzględnij Fundację Ośrodka KARTA w zapisie testamentowym
Możesz – nie rezygnując z przekazania majątku zgromadzonego przez całe życie, swojej rodzinie i bliskim – cząstkę
ofiarować na rzecz budowania tożsamości przyszłych pokoleń.
Więcej informacji tutaj

Zorganizuj zbiórką okolicznościową na rzecz KARTY
Planując ślub lub inną uroczystość osobistą czy firmową (urodziny czy jubileusz) i prosząc swoich gości, by pieniądze
przeznaczone na kwiaty wpłacili na rzecz KARTY lub wręczyli je Tobie dla dokonania wpłaty w ich imieniu.

Dziękujemy! 

Wpływy z darowizn, zapisów testamentowych, prenumeraty kwartalnika i zakupu książek oraz wszystkich wymienionych projektów zostaną całkowicie przeznaczone na realizację misji Fundacji Ośrodka KARTA.

Kontakt: Agnieszka Bielska, a.bielska@karta.org.pl (+48 22) 848-07-12; 848-07-28; 848-07-61

 

 

Fundacja Ośrodka KARTA wypełniła wszystkie swoje obowiązki sprawozdawcze, wynikające z obowiązujących przepisów i znajduje się na liście Organizacji Pożytku Publicznego, którym można przekazać 1% swojego podatku za rok 2015.
Prosimy pamiętać o nas przy rozliczeniu podatkowym. Wystarczy w pozycji 131 PIT 37 wpisać nasz numer KRS 0000119146, a w pozycji 132 kwotę odpisu.
Można także, niezależnie od 1%, przekazywać na rzecz KARTY  – jako organizacji pozarządowej – do 6% dochodów rocznych.

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie!

                                                                                                                               Zespół Fundacji Ośrodka KARTA

 

 

 

Wpłat darowizn można dokonać elektronicznie za pośrednictwem naszej strony Wesprzyj KARTĘ z Payu

 

******


Szanowni Darczyńcy, Drodzy Państwo, Przyjaciele i Znajomi,

w imieniu wszystkich pracowników i współpracowników Ośrodka KARTA pragniemy z wdzięcznością podziękować za tegoroczne wpłaty  w ramach akcji 1% (przekazane w roku 2014 za rok 2013). To dzięki Państwa wsparciu i życzliwości możemy konsekwentnie i w pełni niezależnie realizować naszą misję.

W tym roku otrzymaliśmy 59 397,15 zł. Zebrane środki przeznaczymy na interwencje archiwalne i pracę archiwum – ocalanie, zabezpieczanie, archiwizowanie i udostępnianie materiałów źródłowych zagrożonych zniszczeniem.

Bardzo dziękujemy i liczymy, że w kolejnych latach będą Państwo o nas pamiętać.

Zarząd i Pracownicy Ośrodka KARTA

 

******


Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Kwoty pozyskane z 1% przeznaczymy na rozwój archiwistyki społecznej.

Zespół Fundacji Ośrodka KARTA

 

Fundacja Ośrodka KARTA — mimo braku stałego budżetu czy jakiegokolwiek kapitału — jest jedną z najtrwalszych polskich organizacji pozarządowych, dzisiaj o statusie organizacji pożytku publicznego. Od 33 lat zajmujemy się dokumentowaniem i upowszechnianiem najnowszej historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Całkowitą niezależność w ustanawianiu własnej misji zbudowaliśmy i zachowaliśmy zarówno w stanie wojennym, jak i w III RP.

 

 

Prowadzimy największe w Polsce archiwum społeczne. Na bazie naszych zbiorów i działań dokumentacyjnych, realizujemy projekty edukacyjne, badawcze i wydawnicze. To nie tylko ocalanie dziedzictwa, ale i współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Niezbędne jest w takiej pracy nad historią uwalnianie się od wszelkich koniunktur politycznych.

Pieniądze pozyskane w tegorocznej edycji pozwolą nam na realizację projektu interwencji archiwalnych, polegającego na ratowaniu zagrożonych archiwów. Nie muszą być to jedynie stare dokumenty. Ratujemy także zdjęcia, materiały dźwiękowe, pamiętniki i inne pamiątki - wszystko co świadczy o naszej historii, którą wszyscy tworzymy. Bo... Historia jest w każdym z nas.

  Zespół Fundacji Ośrodka KARTA

 


 

 

Jeśli dziedzictwo historyczne jest dla Ciebie ważne pamiętaj o Fundacji Ośrodka KARTA w swoim testamencie.  Możesz przekazać zgromadzone przez całe Twoje życie dobra swojej rodzinie i bliskim, a ich cząstkę ofiarować na rzecz budowania tożsamości przyszłych pokoleń. Twoja darowizna w testamencie pozwoli zachować relacje świadków historii XX w. Polski i jej bliskiego sąsiedztwa, by budować świadomość historyczną przyszłych pokoleń. 

Sporządzenie testamentu to prosta czynność. Możesz go napisać odręcznie lub z pomocą notariusza. Jeśli wybierasz pierwszą opcję, pamiętaj o tym, że cały testament musi być spisany odręcznie, podpisany i opatrzony datą.

W testamencie możesz:

 • Przekazać Fundacji Ośrodka KARTA konkretną rzecz lub dowolną kwotę pieniężną zobowiązując swoich spadkobierców do przekazania nam wskazanego przez Ciebie składnika majątku.
 • Powołać Fundację Ośrodka KARTA do spadku wspólnie z innymi osobami, którym chcesz przekazać swój majątek.
 • Ustanowić Fundację Ośrodka KARTA swoim jedynym spadkobiercą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej formie wsparcia zapraszamy Cię do osobistego kontaktu z nami. Jeśli już uwzględniłeś Fundację Ośrodka KARTA w swoim testamencie, będziemy wdzięczni za kontakt.

kontakt: Agnieszka Bielska
telefon: + 48 848 07 12, 848 07 28
e-mail: a.bielska@karta.org.pl

W informatorze akcji „Dobry Testament" (informator do pobrania tutaj) można znaleźć wiele szczegółowych informacji i wyjaśnień, a także prezentację organizacji rekomendowanych przez Polski Instytut Filantropii – wspierając ich działaność można zmieniać świat na lepsze, można potomnym zostawić cząstkę siebie...

Akcja została przedstawiona, mędzy innymi, w obszernej audycji radiowej TOK FM: 

">

 

<<  1   2  > >>
Ośrodek KARTA ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa tel. (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61 / Mapa strony